என் காதலன் அவள் கணவன்

என் காதலன் அவள் கணவன்
என் காதலி அவன் மனைவி
சூழ்நிலையோ விதியோ எங்களை பிரித்தது
காலத்தால் எங்கள் காதல்நிலை மாறிப்போனது
காதல் நினைவுகள் நீங்கவில்லை
வெளியுலகில் புன்னகை உதிர்த்தபடி
மனதுக்குள் நினைவலைகளை புதைத்தபடி
எதார்த்த உலகில் வாழ்கிறோம்